Periodieke schoonmaak

Eens in de zoveel tijd is het aan te raden om alles eens onder handen te nemen. Denk aan het grondig reinigen van sanitair ruimten , keukens of het reinigen van wanden en plafonds. Tevens is het vloeronderhoud ook van belang , denk aan tapijt reiniging, conserveren van linoleum en het schrobben van tegelvloeren dit nemen wij ook met u door en brengen hiervoor een advies uit.

Het periodieke schoonmaakonderhoud leggen wij vast in een jaarplanning, die wij in overleg met u opstellen. Voor aanvang van de werkzaamheden melden wij ons . Na de uitvoering lopen we samen met u nog een controleronde. En we vertrekken niet voordat u uw goedkeuring voor de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden heeft gegeven.

Informatie, advies of offerte?